Uluslararası Kamuoyuna duyuruDoğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı

Konu: Uluslararası Kamuoyuna duyuru

Sayı: DTSH.00.001/DTCB.00.01/İLT.00.01/100-041

İLGİ: UYGUR BÖLÜCÜLÜĞÜ

a- Dünya Uygur Kurultayı
b- Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi
c- Uygur isimli tüm dernekler
d- Uygur Akademisyenleri
e- Uygur söylemi

İZAHAAT: Bilindiği üzere dünya üzerinde tüm siyasal ve sosyal bilimlerin ve otoritelerin kabul ettiği TÜRKİSTAN olarak yerini bulan Türk coğrafyası mevcuttur. Türklerin yaşadığı, Kafkas ve Orta Asya bölgesine Türkistan denilmiştir.
Doğu Türkistan söylemi de tam da bu coğrafyayı tarif etmek için kullanılan ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen BAĞIMSIZ, ANAYASAL devletin, ÇİN tarafından işgal edilen kadim Türk yurdunun adıdır.

Tarihte ve bugün dahi gelecekte DOĞU TÜRKİSTAN olarak anılacak Türk yurdunun ismini IRK yönünden bölmek üzere bir takım art niyetli ve ÇİN planı olan çalışmalar mevcuttur.
Şöyle ki;
Çin komünist partisi tarafından kanlı bir anarşist ihtilal ile yakılıp yıkılan ÇİN ülkesinin yönetimi ve taraftarları, ABD’de konuşlanarak DEMOKRATİK ÇİN BİRLİĞİ adı altında örgütlüdür.
Demokratik Çin Birliği ile Dünya Uygur Kurultayı da bu noktada işbirliği yaparak Doğu Türkistan ülkesine özerklik vermek saçmalığı konusunda anlaşmaya vardılar.
Çin komünist yönetimi de bu işbirliği karşısında Sincar Uygur Özerk Bölgesi ismi ile dünyaya politik bir tiyatro oynamak sureti ile Uygur Kurultayı ve Demokratik Çin Birliği planını yani ABD destekli planını tasfiye etmek istedi.

Doğu Türkistan ülkesinde sadece 5 milyon Uygur yaşamaktadır. Doğu Türkistan ülkesinin toplam Türk nüfusu 35 milyondur.
Bu noktada ayrılıkçı ve azınlık olarak yaşayan Uygur söylemi ve bu söylem altında örgütlenerek Doğu Türkistan davasını bölmeye çalışan ÇİN-ABD denklemi arasında piyon olan örgütler;

Doğu Türkistan bayrağı olan Gök Bayrağı
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Ablemi
Doğu Türkistan sembolü olan Altay Kartalı

gibi Doğu Türkistan ile özdeş olan kadim ve Anayasal olan sembollerimizi kullanmak sureti ile hem hırsızlık ve hem de bölücülük yapmaktadırlar.

Doğu Türkistan Anayasasının değiştirilemez maddelerine aykırı davranmak sureti ile Suç işlemektedirler.

Doğu Türkistan Bayrağı (Gök Bayrak) Doğu Türkistan Türk halkının birlik sembolüdür.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Ablemi 1878’den beri Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı yani Devlet armasıdır.
Altay Kartalı ise kadim Türk yurdu olan Kaşgar, Altay bölgesinin kadim cesaret sembolü olup CESARET VE ONUR MÜCADELESİ’nin tarihimizdeki en şerefli komutanı olan Osman Batur ile özdeştir.
Kazak Türkleri’nin sembolü olan Altay Kartalı’nın Uygur bölücülüğü için kullanılması ise açıkça hırsızlıktır.

Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan TÜRK halkının birliği ve dirliğini bozmak, bölmek, parçalamak için çalışan çevreler açıkça bölücülük yapmaktadırlar.

Hukuken tüm hakları mahfuz olan
Gök Bayrak,
Sürgün Hükümet Ablemi,
Altay Kartalı
Doğu Türkistan Anayasası kapsamında değiştirilemez hükümler altında Doğu Türkistan halkının varlığını ve birliğini temsil etmek üzere güvence altına alınmıştır.

SONUÇ:

Uygur isminde bir bölge yoktur.
Dünya Uygur Kurultayı bölücüdür, Bağımsızlık yanlısı değildir.
Uygur ismi ile kurulan tüm STK ve örgütler ile Uygur ismi ile kurulan tüm cümleler bölücüdür.

Doğu Türkistan ismi ile anılmayan hiçbir örgüt GÖK BAYRAK, Devlet arması ve Altay Kartalı sembollerini kullanamaz.
Uygur ismi kullanan tüm çevreler kendilerine sembol bulsunlar ve bölücülük faaliyetlerini kendi sembolleri ile yapsınlar.

Saygılarımızla
Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı
İletişim Dairesi


Duyurular , Genel , Haberler  

Etiketler:


0 0 Oy
Değerlendirme
Bildirimler
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin